Welkom

Welkom bij de Vereniging Groen van Prinsterer.

Het laatste jaarcongres werd gehouden op vrijdag 14 februari 2020. Congresthema: Over solidariteit en bezielende verbanden. Het verslag is op deze website toegankelijk. Dit jaar wordt een digitale bijeenkomst met de bestuurdervereniging van het CDA voorbereid. 

De vereniging is als mede initiatiefnemer betrokken bij een onderzoek naar de haalbaarheid van een wetenschappelijke biografie over Guillaume Groen van Prinsterer. De vereniging participeert in een initiatiefgroep, die onder leiding van Prof. Dr. George Harinck, de mogelijkheden inventariseert en financieringsbronnen zoekt. Er is medio 2020 een stichting 'wetenschappelijke biografie Groen van Prinsterer' ingesteld en recent is een biograaf geselecteerd. Op korte termijn volgen nadere berichten.

Met de bestuurdersvereniging van het CDA  is een intentieovereenkomst over intensivering van de samenwerking met onze vereniging vastgesteld.  Er wordt nagedacht over het bieden van (nieuwe) mogelijkheden voor een informeel platform voor voormalige bestuurders/ leden/ alumni van de BSV. Onderliggende uitdaging: talenten, ervaringen, deskundigheden blijvend inzetten voor elkaar en de christelijk sociale beweging. 

(Oud-)bestuurders van de bestuurdersverenigingen kunnen zich gratis als lid van de vereniging aanmelden. Contributie (€20 per jaar) is pas verschuldigd vanaf het moment dat u ons jaarcongres bezoekt. 

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.