Doelstelling

De vereniging staat in de traditie van Groen van Prinsterer (1801-1876). De staatsman die wordt gezien als de grondlegger van de protestantschristelijke politiek. Groen van Prinsterer streed in zijn tijd en in zijn taal tegen “ongeloof en revolutie”. De politieke werkelijkheid van vandaag ziet er volstrekt anders uit. De vereniging wil in verbondenheid met het verleden en indien mogelijk met geestverwante organisaties ook vandaag betekenisvol zijn in onze onrustige samenleving.

Uitgaande van vaste waarden willen wij onverschrokken nieuwe wegen inslaan naar de toekomst. Bruggen slaan tussen individu en gemeenschap. Bruggen slaan tussen geloof, levensbeschouwing, spiritualiteit en politiek.

Wij voelen ons als plaats van reflectie en verdieping verbonden met geestverwante stromingen en organisaties en willen met hen op zoek naar een moderne invulling van het christelijksociale gedachtegoed. Wij benoemen en herkennen in dit verband onder andere: CDA; Christelijksociaal congres; Katholieke maatschappelijk organisaties; CDA Bestuurdersvereniging; WI CDA; Christen Unie; Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting (WI CU), Banning Vereniging.

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.