Biografie Groen van Prinsterer

De vereniging Groen van Prinsterer is één van de initiatiefnemers voor de totstandkoming van een wetenschappelijke biografie van Mr. Guillame Groen van Prinsterer (1801-1876). De intiatiefgroep ervaart het als een omissie dat over de grondlegger van de antirevolutionaire of christelijk-historische richting in ons land nog geen wetenschappelijke biografie verscheen. De groep is van oordeel dat een biografie over Groen maatschappelijk van belang is. Zijn gedachtengoed is actueel in een klimaat waar de op christelijke waarden en tempering van markt en staat gebaseerde tegenstem maar al te vaak wordt gemist.

De realisatie van een wetenschappelijke biografie is een omvangrijk project van enkele jaren. Onder leiding van Prof. dr. G. Harinck, hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aan de VU en directeur van het Neocalvinistisch Research Institute aan de TU Kampen, zoekt de intiatiefgroep op dit moment naar middelen voor de financiering van een biograaf. De wetenschappelijke instituten van CDA, ChristeUnie en SGP participeren in de initiatiefgroep. Voor belangstellenden is het projectvoorstel op aanvraag beschikbaar via het secretariaat van de initiatiefgroep, tevens de secretaris van de vereniging Groen van Prinsterer.

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.