Geluk: Jaarcongres 2019 over de bijdrage van de overheid aan het welbevinden van inwoners

Geluk

Een belangrijke waarde, die - al of niet bewust het handelen van bestuurders en politici stuurt. Waar zetten wij ons in het openbaar bestuur eigenlijk nog voor in? Geld maakt niet gelukkig, maar daar lijkt het toch heel vaak alleen nog maar over te gaan. Kan of moet de overheid überhaupt een (deel-)bijdrage leveren aan het welbevinden van haar inwoners? Of ligt de sleutel voor geluk toch primair in het privédomein? 

De door het SCP getrokken conclusie, dat wij gelukkig zijn binnen het privédomein, maar zeer ongelukkig over de samenleving als geheel, kan wellicht ook vanuit dat perspectief worden verklaard.

Met onze inleiders (Prof. Erik Borgman - hoogleraar Universiteit Tilburg -  en Jan Steven van Dijk - wethouder 'Geluk' gemeente Schagen) werd op 1 februari 2019 het thema nader verkend.

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.