Wie zijn wij

De Vereniging Groen van Prinsterer is een vereniging van (oud) bestuurders: burgemeesters, wethouders, gedeputeerden, gemeentesecretarissen, griffiers. Ook raadsleden worden van haret uitgenodigd. De leden zijn mensen met hart voor de publieke zaak die vanuit de christelijke traditie actief werkzaam zijn in de het openbaar bestuur of daarin hun sporen hebben verdiend.
De vereniging werd opgericht in 1925 als bestuurdersvereniging van de voormalige Anti Revolutionaire Partij en voelt zich sterk verbonden met de christelijksociale beweging. Daarom staat het lidmaatschap open voor (voormalig) bestuurders en politici van politieke partijen en maatschappelijke organisaties die zich daarop voelen aangesproken.
De vereniging wil voor leden en belangstellenden een ontmoetingsplek bieden voor bezinning en levensbeschouwelijke reflectie op het openbaar bestuur.

Contact

Copyright ©2018 - Vereniging Groen van Prinsterer. All Rights Reserved.